เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2563
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 5 พ.ค. 2563, 10:00

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและเครื่องราชสักการะจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดลำพูนเพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2563  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งบรรจุในตนโททองคำ น้ำหนัก 80 บาท พร้อมด้วยข้าราชการนำเครื่องราชสักการะ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกที่สร้างด้วยไม้สักทอง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วัดพะธาตุหริภุญชัยได้เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าสักการะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีที่ทางราชการ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด งดงานรื่นเริงและงดการจัดงานมหรสพทุกชนิด โดย วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ได้ประกาศเรื่อง ชี้แจง มาตรการ ดูแลป้องกัน การควบคุมโรคติดต่อ ไวรัส โควิด-19 ของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ในช่วงงานวัน วิสาขบูชา และการสรงน้ำพระบรมธาตุหริกุญชัย  ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย 1.ทางวัดไม่มีกิจกรรมที่รวมคนเป็นจำนวนมาก จะจำกัดคนที่เข้าไปในบริเวณวัดครั้งละไม่เกิน 100 คน   2. มีการผ่านกระบวนการคัดกรอง อย่างละเอียด คือวัดไข้ ล้างมือ ปิดแมส และลงทะเบียนรายชื่อทุกคน ที่เข้าบริเวณวัด และทุกเช้าเย็น ทางวัดจะพ่นยา ฆ่าเชื้อโรค   3. เดินตามลูกศร ที่ทางวัดกำหนดให้เป็นทางเดิน เวียนขวา เพียงคนละ 1 รอบบริเวณวัดใช้เวลาคนหนึ่ง ไม่เกิน 20 นาที่   4.. มีจุดที่สรงน้ำพระบรมธาตุ ที่ทุกคนไม่ต้องสาดน้ำใส่องค์พระธาตุสามารถกระทำได้ด้วยตนเอง อย่างสุภาพปลอดภัย   5. มีสถานที่รองรับผู้ที่มากันเกินร้อยคน มีที่พักตรงบริเวณลานโพธิ์หน้าวัด มีเก้าอี้วางระยะห่างตามมาตรฐานของการป้องกันโรค ทุกคนต้องนั่งรอ จนกว่าจะมีคนสลับเดินออกมา โดยทางเจ้าหน้าที่จะจำกัด ไม่ให้เกิน 100 คนอยู่ในวัด  ทางวัดจะมีเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาล ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของทางวัด จัดเวรกันดูแลตลอด ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 คน และมีเจ้าหน้าที่คอยเตือนให้ปฏิบัติตามระเบียบที่จัดขึ้นมารอบบริเวณวัด    7. ทางวัดไม่อนุญาตให้นำน้ำสรง และดอกไม้ธูปเทียนมาเอง ให้ใช้ของทางวัดจัดหามาเท่านั้น ซึ่งสะอาดปลอดภัย และเป็นระบบ   8. ทางวัดเปิดประตูด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีทางเข้าออกที่ประตูหน้าสามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง   9. คาดหวังไว้ว่าจะมีคนลำพูนเดินทางมาสรงน้ำ วันละไม่เกิน 1,000 คน โดยสลับหมุนเวียนกันมา  และ 10. วัดเปิด เช้าเวลา 08.30 น. และปิดเวลา 17.00 น. จะมีเฉพาะวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 จะเปิดถึง 19.00 น.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:26

                วันนี้ (4 ธันวาคม 2564) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรร...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:23

               วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2564 ) ที่บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวั...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 8 0 0 0

วันนี้

จำนวน

11

สัปดาห์นี้

จำนวน

638

เดือนนี้

จำนวน

2970

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]